پروژه های در دست اجرا :

عمليات زيرسازي قطعه2 راه آهن تهران-همدان-سنندج

توضیحات :

در اين پروژه احداث تعدادي پل بزرگ برروي کانالها ، رودخانه ها وجاده هاي موجود پيش بيني گرديده است که بشرح ذيل مي باشد :

1 : پل کيلومتر 310+127 براي عبور از رودخانه چم رود در پنج دهانه 20 متر

2 : پل کيلومتر 790+132 براي عبور از رودخانه آق بلاغ در شش دهانه 30 متر

3 : پل کيلومتر950+139 تقاطع با آزاد راه ساوه - صحنه در دو دهانه 31 متر

4 : پل کيلومتر 230+151 براي عبور از رودخانه مزلقان در چهار دهانه 30 متر

لازم به توضيح اينکه کليه تيرهاي پلهاي فوق  پيش ساخته پيش تنيده مي باشد .


مشخصات فنی پل ها :
الف : شمعها : حفاري محل شمعها با مقطع دايره اي و درقطرهاي 120 سانتي متر وبه ارتفاع هاي 15 تا 17 متر ودر زمينهاي با ضريب N بين 65 تا 100 اجراء وجهت اجراي شمع ريزي از کيسينگ وگل حفاري ( مخلوط آب وبنتونيت ) استفاده گرديده است . ب : کوله ها وپايه ها : پي والواسيون کوله ها وپايه ها ي پلها با بتن مسلح وتعدادي از کوله ها بصورت کوله باز وتعدادي ديگر بصورت کوله بسته مي باشد .

گواهی نامه ها